Web stranica koristi kolačiće za osiguravanje boljeg korisničkog iskustva i praćenje statistike posjeta. Pokaži pojedinosti
Prihvaćam

Kupi bilo koji DOBRO proizvod, ispuni obrazac u nastavku ili pošalji podatke putem SMS poruke i osvoji 30 000 kuna na potrošačkoj kartici i druge vrijedne nagrade!

 

Ispuni obrazac

 

Plakat nagradna igra DOBRO

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Žito d.o.o., Đakovština 3, Osijek, OIB 03834418154, donosi sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „30.000 razloga za DOBRO”

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Žito d.o.o., Đakovština 3, Osijek, OIB 03834418154. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 01. studenog 2020. do 31. prosinca 2020. godine na svim prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske i ima samo jedno kolo.

 

Članak 3.  Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje. U nagradnu igru su uključeni svi proizvodi robne marke DOBRO.

 

Članak 4.  Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre kupe bilo koji DOBRO proizvod na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

  • slanjem SMS poruke sadržaja: DOBRO, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

ili

  • ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.dobro.hr.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri preuzimanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

 

Članak 5.  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 1 X 30.000 kuna na Diners Club kartici (vrijednost nagrade je 30.000,00 kuna)
  • 4 X mobitel Apple iPhone 11 Pro Space Gray 256 GB (vrijednost jedne nagrade je 8.756,00 kuna, a ukupna vrijednost je 35.024,00 kuna)
  • 5 X 1.000 kuna na Diners Club kartici (vrijednost jedne nagrade je 1.000,00 kuna, a ukupna vrijednost je 5.000,00 kuna)
  • 20 X DOBRO paket proizvoda (vrijednost jedne nagrade je 100,00 kuna, a ukupna vrijednost je 2.000,00 kuna)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 72.024,00  kuna.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

 

Članak 7.  Izvlačenje i objava dobitnika

Javno izvlačenje dobitnika održat će se 04. siječnja 2021. u prostorijama Priređivača.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira, a bit će izvučeno ukupno 30 dobitnika. Javno izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici  www.dobro.hr. Zapisnik o tijeku izvlačenja se dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade će dobitnicima biti dostavljene putem pošte ili putem dostave na adresu koja je navedena prilikom prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri. Nagrade će biti dostavljene najkasnije do 31.01.2021. godine.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.dobro.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10.  Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.dobro.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Suglasnost s pravilima

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.dobro.hr) sudionik obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

Članak 12.  Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem on-line obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre.

Osobni podatci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrada. Prikupljanje osobnih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje pravnih obveza Priređivača. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanosti pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

 

KLASA:  UP/l-460-02120-01 t461

URBROJ: 513-07 -21-01 -20-2

Zagreb, 19. listopada 2020.